· Relacions entre iguals Ref.: 14268

• Utilitzant mètodes de diàleg i de reflexió extraurem les situacions de conflicte que viu la joventut. Analitzarem i abordarem les parts concretes de situacions conflictives per tal aprofundir en el desenvolupament d’ actituds positives davant les relacions.

• Un cop extretes i visualitzades les situacions de conflicte, posarem en coneixement les diferents teories sobre les causes dels conflictes, avantatges i inconvenients i mapa del conflicte.

• Posarem en pràctica diferents supòsits reflectant l’ importància de la utilització d’habilitats socials com l’empatia, el pensament positiu, l’escolta activa per poder abordar els conflictes d’una manera creativa pel creixement dels adolescents. Treballarem a través del diàleg i el consens, per tal poder valorar i comprovar la resolució dels conflictes des de una visió positiva.

• Donar pautes sobre la intel•ligència emocional, fomentant la creació de la personalitat i valors vitals.

 

Material didàctic: dossier per al professorat, fitxes de treball, powerpoint, guió de l'activitat  www.grecxarxa.org

 

 

A qui s'adreça: 2n cicle d'educació secundària obligatòria
Calendari: durant tot l'any
Durada aproximada: 1 hora 30 minuts

Nombre d’alumnes per grup: grup/classe
Lloc: a l'aula
Preu: 115 € més desplaçament
Objectius:
 • Analitzar les situacions de conflicte que té la joventut.

 • Reflexionar sobre les opcions de resposta al conflicte i les seves conseqüències.

 • Fomentar el diàleg, el consens i l'empatia vers la resolució de conflictes entre joves.

 • Introducció a la intel·ligència emocional. • Inscripcions: Cal inscriure's amb un mínim de 2 mesos d’antelació.
  Telèfon: 972 200 545
  projectes@grecxarxa.org
  Més informació: GREC resolució de conflictes
  projectes@grecxarxa.org
  www.grecxarxa.org
  Organitza: GREC
  Tancar finestra